Typy LPG systémů

Alternativní pohon na zkapalněný ropný plyn známý pod zkratkou LPG je výhodnou ekonomickou i ekologickou variantou proti motorovým vozidlům se zážehovým motorem. Od roku 1990 prošla tato progresivní technologie poměrně překotným rozvojem.

Od původních několika kusů nelegálně přestavovaných Škodovek 120 s plynovou lahví za zadními sedačkami až k současnému stavu.

V provozu jsou tisíce vozidel s toroidními nádržemi LPG v prostoru rezervního kola, vybavené externí přípojkou plnění a bezpečnostními ventily. O přepínání a dávkování plynu se stará sofistikovaná elektronika, která zároveň přepočítává potřebnou dávku paliva pro každý válec samostatně.

Image

V ZÁSADĚ ROZLIŠUJEME 3 ZÁKLADNÍ TYPY LPG SYSTÉMŮ DLE FUNKČNOSTI:

Systém s centrálním směšovačem: motory s karburátorem a jednobodovým vstřikováním SPi

Systém sekvenčního vstřikování LPG: motory MPi

Systém LPG-DPI pro motory s přímým vstřikem benzínu: motory FSI, TSI, TFSI, GDI, THP

Jednobodové vstřikování LPG

SYSTÉM S CENTRÁLNÍM SMĚŠOVAČEM

Přestavby starých karburátorových vozů jsou již minulostí, dnes se prakticky neprovádějí. Další generace motorů se vstřikováním a řízeným katalytickým typu Felicie 1,3 (motory vybavené lambdasondou) se stále ještě občas na LPG přestavují. Tyto přestavby provádíme za použití systémů s centrálním směšovačem umístěným před škrticí klapkou a elektronickou řídící jednotkou. Z plynové nádrže je plyn vytlačován přes víceúčelový bezpečnostní ventil a provozní ventil s LPG filtrem do regulátoru tlaku umístěného v motorovém prostoru. Zde se LPG odpařuje a je nasáván směšovačem. Množství plynu, a tím také odpovídající složení výfukových plynů je prostřednictvím krokového motorku regulováno řídící jednotkou LPG. Ta snímá zejména napětí lambdasondy, otáčky, eventuelně i zatížení motoru a podle těchto veličin neustále přivírá a otevírá průchod plynu do směšovače. U mnoha systémů se také stará o přepínání paliva, vozidlo startuje na benzin a přepnutí do plynu je blokováno zejména překročením daných otáček nebo také teplotou regulátoru.

Image
Image

Na palubní desce je umístěn přepínač, který umožňuje volbu právě používaného paliva. V minulosti jsme do této kategorie vozů instalovali mnoho typů zařízení (např. BRC, Lovato atd.), s různými typy řídících jednotek. Jednotlivá zařízení se měnila podle toho, jak šel jejich vývoj, i podle toho, do jakého vozu se systém instaloval.

V současnosti máme v nabídce reduktory Tomasetto a BRC v kombinaci s řídícími jednotkami Bingo. Tyto relativně jednoduché a dlouhodobě spolehlivé systémy zaručí bezproblémový chod motoru na palivo LPG s minimálními nároky na údržbu. Za použití uvedeného zařízení dochází k nárůstu spotřeby o přibližně 2 litry na 100 km a ke snížení výkonu asi o 10%.

Image

Sekvenční vstřikování LPG - SGI

Sekvenční vstřikování LPG je určeno do vozidel s vícebodovým vstřikováním benzínu, a to jak do vozidel staršího data výroby tak do automobilů úplně nových, kromě těch s motory s přímým vstřikováním benzínu ( GDI, FSI, TFSI ). Tento systém pracuje (narozdíl od klasického zařízení s centrálním směšovačem) na obdobném principu jako systém vstřikování benzínu. Znamená to, že přísun paliva je řešen pro každý válec zvlášť, čímž je dosaženo lepších hodnot emisí, spotřeby a výkonu. Při provozu na LPG dochází jen k mírnému snížení výkonu, které je ale v provozu zanedbatelné, a spotřeba vzroste oproti benzínu jen o cca 10 - 15 %. Systém vstřikování plynu SGI je jako jediný schopen plnit stále přísnější emisní limity u nových moderních vozidel.

Hlavní výhody systému SGI

  • vyloučení problému se zpětnými zášlehy do sání
  • výkon a jízdní vlastnosti jsou téměř identické jako u benzínu
  • kvalita a spolehlivost odpovídá standardům automobilového průmyslu
  • SGI odpovídá novým emisním předpisům a splňuje EOBD

Ovládání vozidla se sekvenčním vstřikováním je velmi jednoduché. Stiskem přepínače na palubní desce zvolíte druh pohonu. V případě provozu na LPG se vozidlo vždy nastartuje na benzin, a po splnění všech naprogramovaných požadavků se automaticky přepne na LPG. V praxi to vypadá tak, že ráno po nastartování studeného motoru je jako palivo automaticky použit benzin. Po cca 2 km se systém přepne, a dál jedete na LPG. Při startování již teplého motoru probíhá přepnutí na LPG téměř ihned po uvedení motoru do chodu – to vše bez nutnosti manipulovat s přepínačem. Když bude docházet zásoba plynu v nádrži, systém to na základě poklesu tlaku rozpozná a sám přepne do provozu na benzin.Vás na to akusticky upozorní přepínač. Pak už jen zajedete k nejbližší plynové čerpačce, kde Vám obsluha natankuje požadované množství plynu do nádrže.

V nabídce máme systémy světových lídrů v oblasti přestaveb - italských firem BRC a Landi Renzo, a jejich dceřiných firem Zavoli a Lovato. Velmi se osvědčil v praxi i ekonomicky zajímavý systém polského výrobce AC Stag.

Image

LPG - DPI pro přímovstřikové BA motory

Vozidla s motory technologie přímého vstřikování benzinu (FSI, TSI, TFSI, GDI, THP) jsou pro přestavbu na LPG v současnosti poměrně „tvrdým oříškem". Největší potíž spočívá v tom, že tyto motory mají vstřikovače benzinu umístěny tak, že přímo zasahují do spalovacího prostoru válce (na rozdíl od dřívějších motorů, kde vstřikovače dávkovaly benzín do sacího potrubí).

Image
Image

Tyto motory již nelze přestavět za použití předchozích LPG systémů. Proto výrobci LPG vstřikovače zařízení vyvíjejí speciální soupravy pro přestavby přímovstřikových motorů.

V současnosti existují dva principielně rozdílné systémy. Prvním z nich je dávkování plynné fáze LPG do sacího potrubí, obdobně jako u běžného sekvenčního vstřikování LPG.

Ovládání vozidla se sekvenčním vstřikováním je velmi jednoduché. Stiskem přepínače na palubní desce zvolíte druh pohonu. V případě provozu na LPG se vozidlo vždy nastartuje na benzin, a po splnění všech naprogramovaných požadavků se automaticky přepne na LPG. V praxi to vypadá tak, že ráno po nastartování studeného motoru je jako palivo automaticky použit benzín.

Po cca 2 km se systém přepne, a dál jedete na LPG. Při startování již teplého motoru probíhá přepnutí na LPG téměř ihned po uvedení motoru do chodu – to vše bez nutnosti manipulovat s přepínačem.

Když bude docházet zásoba plynu v nádrži, systém to na základě poklesu tlaku rozpozná a sám přepne do provozu na benzin.Vás na to akusticky upozorní přepínač. Pak už jen zajedete k nejbližší plynové čerpačce, kde Vám obsluha natankuje požadované množství plynu do nádrže.

Image
Image

Zcela rozdílné je však elektronické řízení. I při provozu na LPG je do motoru nutné dávkovat určité procento benzinu, to má na starosti plynová řídící jednotka. Podle přídící jednotka LPG systémurogramu vyvinutého výrobcem plynového systému je do motoru dávkováno určité přesně definované množství benzinu.

Toto množství je specifické pro každý typ motoru a jeho momentální zatížení. Pro běžné provozní podmínky to bývá poměr cca 10-30% benzinu a 70-90% LPG. Tyto systémy již máme v nabídce a přestavby provádíme. Jedná se o výrobky firem BRC a Zavoli, a také Landi Renzo a Lovato. Možnost přestavby je vždy přísně navázána na konkrétní typ motoru a jeho řídící elektroniky.

Druhou možností přestavby přímovstřiků je dávkování kapalné fáze LPG prostřednictvím originálních benzinových vstřikovačů přímo do spalovacího prostoru, tedy stejně jako se dávkuje benzin. U tohoto systému dávkování LPG odpadá nutnost přidávání benzinu, vozidlo může jezdit pouze na plyn. Nevýhodou je zatím poměrně vysoká cena přestavby. Tato technologie má podle našeho názoru do budoucna velký potenciál, a její vývoj zejména u firem BRC a Zavoli pozorně sledujeme. V současnosti však tato zařízení nenabízíme.

Image

Poptávka ceny přestavby